Søg
Til Toilet Vogn
SKU: 100016534
Lejepris:
0,00 kr.
Forsikring:
0,00 kr.
Miljøtillæg:
0,00 kr.
Total:
0,00 kr.
0,00 kr.
En plastikbrønd der stiller ved siden af skurvognen, man tilkobler den med 110mm kloakrør. Der er mont. en kraftig 230v. spildevandspumpe i brønden som kværner spildevandet og pumper det bort i en 2” slange.