Søg

Lagtykkelsesmåler m/Bluetooth

Elcometer 456 top Fan Fnf
SKU: 100017319
Lejepris:
Total:
belægningstykkelsesmåler sætter nye standarder; tilvejebringelse af pålidelige og nøjagtige målinger af belægningstykkelsen; denne tester kan også bruges på coatede materialer.