Søg

Lagtykkelsesmåler m/Bluetooth

Elcometer 456 top Fan Fnf
SKU: 100017319
Lejepris:
0,00 kr.
Forsikring:
0,00 kr.
Miljøtillæg:
0,00 kr.
Total:
0,00 kr.
0,00 kr.
belægningstykkelsesmåler sætter nye standarder; tilvejebringelse af pålidelige og nøjagtige målinger af belægningstykkelsen; denne tester kan også bruges på coatede materialer.