Søg

Gasdetektor til måling af 4 gasser

Ventis MX4
SKU: 100019072
Lejepris:
Total:
Bruges til at måle LEL, CO, H2S og O2 Gasarter: Hydrogensulfid (H2S), Ilt (O2), Kulilte (CO), Kvælstofdioxid (NO2), LEL ( eksplosionsfarlige gasser ), Svovldioxid (SO2)Detektoren anvendes hyppigt og let i eksempelvis kloaker, på boreplatforme, i skibe og med brøndgraveren. Den er let at have med og har både en visuel alarm, i form af dioder og en lydalarm på op til 95 dB. Skærmen viser tydeligt data og målinger og bliver ikke påvirket af RF signal. Brugervenligheden er i top med simpel fremstilling og intuitiv brug. Alt brug af enheden foregår via de to knapper. Den venstre er tænd og sluk knappen, som også bruges til at navigere gennem brugerskærmene. Den højre er knappen til at foretage valg. På bagsiden sidder en clip til at sætte enheden fast på tøjet og denne clip kan roteres 180 grader, hvis der er behov for dette.